Віддалене читання тахографа або про те, як полегшити своє життя

Якщо ви все ще перебуваєте на етапі ручного завантаження даних з тахографів та карток водіїв, ми маємо для вас втішну інформацію – незабаром вам взагалі не доведеться цього робити. TrustTrack зробить це за вас.

В Європейському Союзі тахографи стали обов’язковими для вантажівки ще в 1985 році. Введення цього положення означало, що з наступного року всі важкі вантажні транспортні засоби, які їхали дорогами ЄС, повинні бути обладнані цим пристроєм. З тих пір транспортні компанії змінили підхід до тахографів. Вони перестали трактувати їх як необхідне зло і знайшли спосіб використовувати отримані від них дані для внутрішніх розрахунків. З часом тахографи змінювались та модернізувались, і їх зчитування даних тепер може бути простішим, ніж будь-коли – адже це можна зробити, не встаючи з робочого місця і в будь-який час.

UA BANNER

Читання даних було клопотом

Як ви добре знаєте, за законом дані тахографа слід читати принаймні кожні 90 днів. Інформацію з карток водіїв, у свою чергу, потрібно завантажувати раз на 28 днів. Всі ці дані повинні зберігатися в електронному вигляді протягом одного року на двох окремих носіях інформації. Роками після введення обов’язкових тахографів інформація з них читалася вручну – працівник, який займався цим, повинен був зайти в кабіну водія, щоб отримати доступ до пристрою або отримати паперовий диск тахографа, наданий водієм.

Необхідність таких дій також вплинула на роботу самих водіїв, а також диспетчерів та логістів.
У своїх планах вони повинні були взяти до уваги конкретну дату, до якої тахограф та картка водія повинні бути доступні в базі даних для завантаження. Зайве говорити, що це значно ускладнило роботу, особливо у випадках, коли водій майже постійно знаходився в дорозі, не кажучи вже про випадкові аварії, через які вантажівка прибула на базу на день пізніше, ніж передбачалося спочатку, а отже, і на день запізно. Водночас неприємності цього типу системи зчитування зростали в геометричній прогресії із збільшенням кількості транспортних засобів. Хоча з кількома вантажними автомобілями можна було керувати цим без проблем, кілька десятків транспортних засобів, що дотримувались термінів читання тахографів, перетворилися на кошмар.

TrustTrack зробить це самостійноОднак у нас XXI століття, і ми можемо розраховувати на сучасні рішення, які змусять проблему читання тахографів … перестати існувати. Рішення TrustTrack, розроблене Руптела, яке в основному є повністю функціональною системою, що підтримує майже всі аспекти управління парком, дозволяє, серед іншого, віддалене завантаження даних тахографа та швидке управління.

Це означає, що водієві більше не доведеться їхати на базу для передачі даних з тахографа – він не може перервати свій маршрут, і працівник, який керує TrustTrack, завантажить дані віддалено, завдяки бездротовому підключенню до автомобіля. Що робити, якщо вам не довелося пам’ятати про обов’язкове зчитування даних? Нічого простішого – просто створіть розклад в системі, і TrustTrack завантажить відповідну інформацію сам. Вам більше ні про що не доведеться турбуватися, оскільки програма переконається, що вони доступні, коли вони вам знадобляться. А щоб дістатися до них, просто клацніть всередині програмного забезпечення.

UA BANNER

TrustTrack сделает это самостоятельно

Однако сейчас уже 21 век и мы можем рассчитывать на современные решения, которые снимут проблему по считыванию данных с тахографа. Решение Trust Track, разработанное компанией Ruptela, которое по сути представляет собой полнофункциональную систему, поддерживающую почти все элементы управления автопарком, позволяет, среди прочего, считывать удаленно данные с тахографа и быстро управлять этими данными. Это означает, что водителю больше не нужно ехать на базу, чтобы предоставить данные с тахографа.

Также, ему не нужно прерывать свой маршрут, и сотрудник, работающий в системе Trust Track, будет загружать данные удаленно благодаря беспроводному подключению к транспортному средству. Что, если бы вам не нужно было больше помнить об обязательном считывании данных? Нет ничего проще – просто создайте расписание по скачиванию данных прямо в системе, и TrustTrack сам скачает соответствующую информацию. Вам больше не придется ни о чем беспокоиться, потому что программа позаботится о том, чтобы данные были доступны до тех пор, пока они вам не понадобятся. И чтобы получить их, достаточно будет сделать нескольких щелчков мышью в программе.

Простое управление файлами

Trust Track может загружать файлы по транспортным средствам и водителям по отдельности, но также есть возможность сгруппировать объекты, чтобы скачать данные с тахографа и карты водителя одновременно. В результате вся система может быть легко адаптирована к внутренней политике учета и хранения этих файлов. Хотелось бы отметить, что помимо основной информации вы также можете получить из тахографа все дополнительные данные о возможных неисправностях и других происшествиях на дороге (например, аварии), информацию о скорости автомобиля и его технических данных.

Trust Track от Ruptela – это решение, используемое во всем мире, поэтому оно адаптировано для работы в соответствии с международным законодательством. Благодаря этому файлы доступны в различных форматах: формат .ddd, .tgd и .vlb, которые необходимы в некоторых европейских странах.     Загруженные файлы также могут автоматически передаваться на внешние FTP-серверы и интегрированные устройства, что является полезной функцией, если необходимо проанализировать содержащуюся в них информацию сторонней организацией или программе. В то же время для нас важна безопасность ваших персональных данных, поэтому вся загруженная информация зашифрована, чтобы она не попала в чужие руки.

Если вы всё еще загружаете вручную данные по тахографу и карте водителя, у нас есть для вас хорошая новость – скоро вам вообще не придется этого делать. TrustTrack сделает это за вас.

В Европейском союзе тахографы стали обязательными для грузовиков еще в 1985 году. Введение этого положения означало, что со следующего года все грузовые автомобили, передвигающиеся по дорогам ЕС, должны были быть оснащены тахографами. С тех пор транспортные компании изменили свой подход к тахографам. Они перестали относиться к ним как к ненужной необходимости и нашли способ использовать полученные от них данные для внутренних расчетов. Со временем тахографы изменились и модернизировались, и теперь считывать с них данные стало проще, чем когда-либо, потому, что это можно делать, не вставая из-за стола и в любое время.

UA BANNER

Считывание данных было рутинной задачей

Как вам хорошо известно, по закону данные тахографа должны считываться не реже одного раза в 90 дней. Информацию с карточек водителей, в свою очередь, нужно загружать раз в 28 дней. Все эти данные должны храниться в электронном виде в течение одного года на двух отдельных носителях. В течение многих лет после введения обязательств по использованию тахографов информация с них считывалась вручную – сотрудник, занимающийся этим, должен был в кабине водителя считать тахограф специальным устройством или получить бумажную “тахограмму”, предоставленную водителем. Все эти действия повлияли и на работу самих водителей, диспетчеров и логистов.

При планировании они должны были учитывать конкретную дату, к которой грузовик с тахографом и водитель со своей картой должны были вернуться на базу для загрузки данных. Нет смысла говорить, что это значительно усложняло работу, особенно в тех случаях, когда водитель был в дороге почти постоянно, не говоря уже о случайных авариях, в результате которых грузовик мог приехать на базу на день позже, чем предполагалось изначально. В то же время, неудобства от использования этой системы считывания данных росли в геометрической прогрессии с увеличением количества автомобилей. Если с несколькими грузовиками можно было справиться без проблем, то соблюдение сроков для считывания тахографов нескольких десятков автомобилей превратилось в кошмар.

UA BANNER

Просте управління файлами

TrustTrack може завантажувати файли для транспортних засобів та водіїв окремо, а також для цілих створених груп – також дані з тахографа та карт водія разом. Як результат, всю систему можна легко адаптувати до внутрішньої політики обертання та зберігання цих файлів і настільки ж простою в управлінні. Що дуже важливо, крім базової інформації, ви також можете завантажити всі додаткові дані про можливі несправності та інші аварії на дорозі (наприклад, аварії), інформацію про швидкість автомобіля та його технічні дані.

TrustTrack від Руптела – це рішення, яке використовується у всьому світі, тому воно пристосоване для роботи згідно з міжнародним правом. Завдяки цьому файли доступні у різних форматах файлів: формат .ddd, який застосовується у Польщі, а також .tgd та .vlb, які необхідні в деяких європейських країнах. Завантажені файли також можуть автоматично передаватися на зовнішні сервери FTP та інтегровані пристрої, що є корисною функцією, якщо необхідно проаналізувати інформацію, що міститься в них, зовнішньою установою. У той же час важлива безпека даних, саме тому вся завантажена інформація належним чином шифрується, щоб вона не потрапила в чужі руки.

Журнал активності водія

Інформація, завантажена з тахографів та карток водіїв, не тільки повинна знаходитися на серверах – вона також може використовуватися (і варто) для управління компанією та людськими ресурсами. Інтеграція їх із TrustTrack дозволить вам створювати спеціальні журнали діяльності водіїв. Вони будуть містити всю необхідну інформацію – включаючи точний час водіння, час відпочинку, доступність або невідомий час активності у разі вилучення картки водія. Система автоматично розпізнає та позначить усі шістнадцять можливих порушень, таких як занадто довге водіння.

TrustTrack також визначатиме тяжкість правопорушення та пристосовуватиме відповідний параграф до нього. Таким чином, ми маємо доступ до конкретних, точних даних про роботу водія та транспортного засобу на дорозі в будь-який час. Ми можемо використовувати їх різними способами – базувати навчання на них або розраховувати бонуси. Повний набір інформації також можна експортувати за межі системи. У будь-який час ми можемо створити звіт про певний період роботи драйвера електронною поштою або надіслати його на зовнішні сервери завдяки API.

Тому TrustTrack дає вам можливість повністю контролювати як транспортний засіб, так і водія, який ним користується. Визначення порушень часу праці та відпочинку вручну – це дуже копітка робота. Деякі оператори шукають програми, які позбавлять їх від цього невдячного завдання, яке вимагає надзвичайної концентрації та точності. Вкладаючи кошти в TrustTrack, всі види сторонніх програм стають зайвими. Система поєднує в собі всі необхідні функціональні можливості та багато іншого. Ви можете перевірити це самостійно – повідомте нам, і ми надамо вам демо-версію.

UA BANNER